Disclaimer

Aansprakelijkheid

Snelaandelenkopen.nl stelt zich professioneel en nauwkeurig om de informatie zo goed mogelijk te formuleren en op te stellen. Echter is het zo dat wij geen garantie kunnen geven of de informatie juist of volledig is. Snelaandelenkopen.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen wanneer de website tijdelijk of niet meer beschikbaar is.

De informatie die op Snelaandelenkopen.nl te lezen zijn, zijn samengesteld door externe bronnen. Wij wijzen onze bezoekers en gebruikers erop dat Snelaandelenkopen.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld voor niet nakoming, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond, waar directe of indirecte gevolgen, schades en alle andere aspecten bij plaatsvinden.

 

Intellectuele eigendom

De inhoud op de website, zoals: foto’s, teksten, illustraties en andere grafisch- en niet grafisch materiaal zijn in eigendom van Snelaandelenkopen.nl. Deze zijn bescherm door het auteursrecht, merkenrecht en andere rechtsgronden. De informatie op Snelaandelenkopen.nl mag alleen gebruikt worden op Snelaandelenkopen.nl en het is wettelijk niet toegestaan om alles wat aanwezig is op de website over te dragen, verveelvoudigen, bewerken en verspreiden zonder vooraf toestemming te vragen aan de houder.

Soms wordt u doorverwezen naar andere websites

Soms wordt u doorverwezen naar andere websites en hier is Snelaandelenkopen.nl niet verantwoordelijk voor. De websites waar u naar doorverwezen wordt, zijn websites waar u kunt beleggen. Snelaandelenkopen.nl aanvaardt geen enkele schade, verlies of alle andere aspecten. U wordt doorverwezen naar een andere website, puur om aan uw behoefte te voldoen en dit bespaart u tijd en moeite. U kunt via Snelaandelenkopen.nl gemakkelijk en snel aandelen kopen en verkopen.